Omsorg och socialt stödSalarps äldreboende - köket

Socialnämnden har ansvar för finansiering av individ- och familjeomsorg samt äldre och handikappomsorg. Nämnden har myndighetsansvar, d v s den beslutar om de enskilda medborgares rättigheter och skyldigheter inom det sociala fältet.
 
Socialnämndens vision är att ge vård och omsorg samt socialt och ekonomiskt stöd med hög kvalitet och med respekt för självbestämmanderätt och integritet så att Salems befolkning känner trygghet och kan ta tillvara sina egna resurser. Mål och indikatorer
 
Socialnämnden har 8 mål och 17 indikatorer. Indikatorerna används för att följa verksamhetens utveckling och kan visa på möjligheten till måluppfyllelse.

Till målen
Till indikatorerna