Startsida » Förskola & skola » Vuxenutbildning

Vuxenutbildning i Salem

 

Vuxna sitter vid bord och studerar

 

Behörighet till kommunal vuxenutbildning

Behörig att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå är du från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.  Du ska också vara bosatt i landet, sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och i övrigt uppfylla föreskrivna villkor. Även den som är yngre än 20 år kan i vissa fall vara behörig att delta.

Vem har rätt till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå?

Rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå har endast den som är behörig och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan men som inte har uppnått grundläggande behörighet till högskolan under sin gymnasietid. Rätten gäller endast i syfte att få en sådan behörighet. 

För alla andra sökande gäller att även om du är behörig är det inte säkert att du kan få en plats i utbildningen. Om inte alla kan antas till en utbildning får ett urval ske. Enligt reglerna om urval ska företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

 

Salems kommun har nya avtal from 1 juli 2015 med följande utbildningsanordnare
ABFAstarFolkuniversitetetHermods
Jensen vuxenutbildning
LerniaLärgården Moa lärcentrumNti, SkillebyholmSweja kunskapscenter.

 

webbansökningsportal

 

Ny skollag och förordning börjar gälla för vuxenutbildningen den 1 juli 2012. De innehåller flera regler som kommer att påverka dig som studerande.

 

Gymnasial vuxenutbildning

 

Kursplaner byts mot ämnesplaner

Kurserna på gymnasial nivå ska efter den 1 juli 2012 läsas enligt nya ämnesplaner. Många kurser byter namn, får ändrat innehåll och några kurser kommer att upphöra helt. Nya ämnesplaner gäller för alla kurser efter den 1 juli 2012.Kurser som är påbörjade före den 1 juli 2012 men avslutas efter den 1 juli 2012 följer de nuvarande kursplanerna.

 

Nytt betygssystem

De nuvarande betygssystemet byts ut mot ett betygssystem med betygsstegen A-F. Det högsta betyget är A, betyget E är det lägsta godkända betyget (G) och betyget F är ett underkänt betyg (IG).De nya betygen sätts på kurser som påbörjas efter den 1 juli 2012.  

 

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen

Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts av gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

 

Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg (2 350 poäng) utfärdas senast den 1 juli 2015.

 

Om du har frågor

Du som har frågor om hur förändringarna påverkar dina studier är välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare/rektor Marianne Hedmar, 073-623 07 74, marianne.hedmar@salem.se
 

 

Läs också mer via följande länkar:
www.antagning.se - utbildning på alla universitet och högskolor
 
www.arbetsformedlingen.se - yrkesbeskrivningar och utbildningar

www.myh.se - högre eftergymnasial yrkesutbildning.

www.studera.nu - allt om akademiska studier, högskoleprov, prognoser, antagningsstatistik mm.
 

Torbjörn Bergsdal 2015-07-23 11:44Skriv ut