Startsida » Förskola & skola » Grundsärskola

Grundsärskolan

 
Elev studerar i skolan
 
Grundsärskolan är en egen skolform. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan och kursplaner. Grundsärskolan har en egen timplan och utgår från samma ämnen som grundskolan.
 
För placering i grundsärskola krävs vårdnadshavarnas medgivande. Om det finns synnerliga skäl får en elev tas emot även utan medgivande. Krav finns på utredning som innehåller pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.
 

Läs mer

 

 
 
 

Torbjörn Bergsdal 2016-02-29 13:22Skriv ut