Kvalitet


Förskolan och skolan har ett viktigt uppdrag i att ge våra barn och unga en god start och de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet. För att hålla en hög kvalitet krävs det att varje enhet har tydliga mål och strategier och att uppföljning av resultat sker kontinuerligt som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Uppföljningar, verksamhetsplaner och beskrivningar av det systematiska kvalitetsarbetet

Alla förskolor och skolor har en plan för sitt systematiska kvalitetsarbete och redovisar årligen i sin verksamhetsplan i vilken utsträckning målen har uppnåtts och hur måluppfyllelsen ska öka. Här kan du ta del av alla skolornas och förskolans uppföljningar och beskrivningar av det systematiska kvalitetsarbetet. Kvaliteten i skolor och förskolor följs även upp genom årliga kundundersökningar, som besvaras av både elever och föräldrar.


Torbjörn Bergsdal 2014-05-12 10:45Skriv ut