Nyfiken på Sysslagården?

 

Vi visar gärna vår förskola för intresserade barn och föräldrar. Ta kontakt med vår biträdande förskolechef och boka tid, hon visar vår verksamhet, svarar på era frågor och leder en rundvandring i våra lokaler. Varmt välkomna!


Förälder och litet barn i famn

Inskolning

På Sysslagården använder vi oss av så kallad föräldraaktiv inskolning. Denna form av inskolning innebär att förälder eller vårdnadshavare är med sitt barn på förskolan i 5-6 timmar per dag i tre dagar. Barn och förälder deltar tillsammans i alla aktiviteter under dagen och föräldern tar själv hand om sitt barn på förskolan under dessa dagar vid lunch, blöjbyte och så vidare. Det är han/hon som ska hjälpa barnet att utforska den nya miljön och ge trygghet.

 

Tanken med denna inskolningsmetod är att barnet skolas in i den pedagogiska miljön, till verksamheten och till kamraterna. Barnet får även möjlighet till att anpassa sig till den nya förskolemiljön i sin egen takt, tillsammans med mamma och pappa.

 

Föräldramöte

Varje avdelning på förskolan bjuder årligen in till föräldramöte. Vad som tas upp under dessa möten är olika, men det syftar alltid till att delge föräldrar information om verksamheten.

 

Föräldrasamverkan

Föräldrar, personal och biträdande förskolechef möts under olika former för att samverka kring förskolans verksamhet. 


Cecilia Press 2015-11-11 11:43Skriv ut