Välkommen till Sysslagårdens förskola

 

 

På Sysslagården arbetar vi utifrån fyra grundpelare, dessa är organisation, vision, miljö och pedagogisk dokumentation.

 

Organisation står för det dagliga arbete som vi pedagoger befinner oss i när vi tillsammans med barnen skapar mötesplatser för lärande och reflektion både mellan barn och barn, mellan barn och pedagoger, samt mellan pedagog och pedagog.

 

Barn och pedagog tittar på vägg med återvunnet material. Junk-vägg

Foto: Luxlucid

 

Vision står för de pedagogiska ställningstaganden som vi i personalen tillsammans med vår biträdande förskolechef tagit och som genomsyrar allt i den dagliga verksamheten - dessa värden är kommunikation (som till exempel kan vara ord, kroppsspråk, skapande), meningsfullhet och mångfald. För att uppnå detta måste vi i personalen vara nyfikna, vakna och lyssnande. Vi måste skapa naturliga små mötesplatser för barnen och en rik miljö som erbjuder en mängd material som utmanar och förundrar. Vi måste synliggöra allas kompetenser och läroprocesser och därmed skapa möjligheter för oss alla att känna sig som en tillgång för gruppen, att alla ska kunna känna tilltro till sin egen förmåga.  

 

Miljö innefattar flera arbetsområden. Vi har till exempel tillsammans bestämt oss för att arbeta med hållbar utveckling och använder därav verktyget Grön flagg. Vi har också precis påbörjat arbetet med att skapa en ReMida-central. ReMida kommer från Italien och namnet har sitt ursprung i myten kring kung Midas och och hans förmåga att förvandla allt han rörde till guld. ReMida betyder att vi arbetar med återvunnet material och att detta arbete ger barnen möjlighet att få utlopp för sin fantasi genom materialets många möjligheter. Materialet är könsneutralt och kan tillsammans med barnen bli kreationer där endast fantasin sätter gränser för vad det kan bli.

 

Barn och pedagoger utforskar återvunnet byggmaterial

Foto: Luxlucid

 

Vi har en fantastisk förskolegård och naturen som granne som skapar möten med naturen på ett naturligt sätt. Miljön inne på förskolan är också ett arbetsområde och vi jobbar ständigt med att förändra och berika den för att skapa de bästa möjliga lärandemiljöerna för Sysslagårdens barn.