Välkommen till Sysslagårdens förskola

Sysslagårdens förskola ligger inbäddad mellan grönskande skogar, parker, och många promenadstråk. Inom gångavstånd finns bibliotek och samhälls kultur. På Sysslagården har vi åldersindelade avdelningar för att erbjuda en väl anpassad miljö och material som lockar till nyfikenhet, experimenterande och utforskande.

 

För att ge barnen mångfald av miljöer och material strävar vi på  förskolan att erbjuda lärande miljöer som är könsneutrala och lustfyllda.  Vi vill att alla barn ska få de bästa förutsättningar för lärandet genom att skapa ett gott lärklimat och tillsammans bidra till en positiv framtidstro och ett livslångt lärande.