Barn- och utbildningskontoret

 

Uppdraget för oss som arbetar på barn- och utbildningskontoret är att styra o leda samt stödja verksamheten så att den når uppställda mål och visioner.Vi arbetar med uppföljning, utredning, analys, prognoser, statistiksammanställning, Tillsyn av fristående förskolor/fritidshem och pedagogisk omsorg, information till allmänheten, placering i förskola/pedagogisk omsorg, utbetalningar av interkommunala ersättningar, antagningshandläggning gymnasiet, beslut om skolskjuts, samordning av vfu, ansökningar av olika bidrag från t.ex. staten.

 

Ett kontorskrivbord med en datorskärm, telefon och tangentbord.

 

 

Nedan hitter du information om oss som jobbar här och vilka ansvarsområden vi har.
 
Förvaltningschef – Marie Truedsson
Telefon: 070-623 29 59
Övergripande styrning och ledning av Barn- och utbildningsförvaltningens alla verksamheter
Externa kontakter
Barn- och utbildningsnämnd
Facklig samverkan
 
Verksamhetscontroller - Katarina Montenius
Telefon: 070-623 29 21
Förskola/Pedagogisk omsorg/grundskola
Kontinuerligt kvalitetsarbete
Kontakter mot SCB
Samordning av kompetensutvecklingsinsatser
Tillsyn grundskola, förskola, fristående förskolor/fritidshem/pedagogisk omsorg
Beslut om placering avseende skolgång i annan kommun
 
Verksamhetscontroller - Cecilia Wessfeldt
Telefon: 070-731 82 81
Gymnasium/Vuxenutbildning/Sfi
Kontinuerligt kvalitetsarbete
Kontakter mot SCB 
Statsbidrag
Samordning av kompetensutvecklingsinsatser
Antagning gymnasieskolan
Tillsyn gymnasieskolan, komvux och sfi
Inackordering
VFU - Samordning av Verksamhetsförlagd utbildning

Kommunikatör/systemförvaltare/
IKT-ansvarig
- Torbjörn Bergsdal
Telefon: 070-723 43 33
IKT-frågor/utvecklingsarbete/strategi
Utbildningssamordning IKT
Webbgrupp
Hemsida, intranät, lärplattform
Verksamhetssystem
Systemförvaltarfrågor
Användarkonton förskola/fritids

NämndsekreterareHenrik Haij
Telefon: 08-532 598 00
Nämndsarbete
Registrator 
PUL-ansvarig
Upphandling
Handläggning av skolskjutsar
  
Telefon: 08-532 599 05, 070-623 29 50
Budget
Bidragsbelopp
Interkommunala ersättningar
Uppföljning - analys - redovisning av ekonomiska resultat för förvaltningens alla verksamheter

HandläggareHelena Demner
Telefon: 070-723 43 43
Telefontid: må-fr, kl 8-10 och 13-16.30.
Kontakt och information om placeringar/uppsägningar/inkomstuppgifter i förskola och pedagogisk omsorg
Fakturafrågor
Barnomsorgsräkningar
Interkommunal ersättning
 
Utredare – Niklas Malmström 
Telefon: 08-532 598 00
Synpunkter och klagomål
Anmälan kränkande behandling
Utredning av ärenden från andra myndigheter
Statsbidrag
Skolpliktsbevakning
Tillsyn av fristående förskolor/fritidshem/pedagogisk omsorg
 
 

 

Torbjörn Bergsdal 2016-05-02 11:55Skriv ut