Tomtkö 

Kommunens tomter förmedlas genom en tomtkö. En avgift tas ut vart tredje år. För 2013 - 2015 är avgiften 600 kronor.
 
Vill du anmäla dig till tomtkön eller ha mer information, kontakta Carina Classon på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Marie-Louise OLsson 2013-05-23 15:57Skriv ut