Tomtkö 

Kommunens tomter förmedlas genom en tomtkö. En avgift tas ut vart tredje år. För 2013 - 2015 är avgiften 600 kronor.
 
Vill du anmäla dig till tomtkön eller ha mer information, kontakta Jacob Poli på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Cecilia Törning 2016-04-04 07:46Skriv ut