Bostadsprogram med projektplan för Salems kommun

Bostadsprogrammet redovisar aktuella bostadsprojekt i kommunen under de närmaste fem åren. Bostadsprogrammet antas av kommunfullmäktige varje år. Bostadsprogrammet utgör en viktig del i kommunens årliga plan- och budgetprocess.

  • Bostadsprogram
  • Befolkningsprognos
  • Verksamhetsplaner t ex skolutbyggnadsprogram
  • Budget både drift och investering

Till bostadsprogrammet finns en särskild projektplan för utbyggnadsområden i Salems kommun. Projektplanen skall ge övergripande riktlinjer för start av planarbete och tidsplan för utbyggnad av Va och gator.

 

 

 

Kommunfullmäktige godkände i 2013-05-02 "Bostafsförsörjningsprogram  13-17" som redovisar 408 bostäder varav 195 småhus (48 %).

 


Jan Forsman 2015-03-02 15:38Skriv ut