Startsida » Personuppgifter

Behandling av personuppgifter enligt PUL 

- information från bygg- och miljönämnden
De personuppgifter som du lämnar till bygg- och miljönämnden på blanketterna kommer att användas för att kunna fullgöra nämndens tillsynsansvar. I vissa fall kommer vi också att inhämta och behandla personuppgifter från andra myndigheter för att kunna handlägga ditt ärende och dina uppgifter kan också komma att lämnas till andra myndigheter. Ingår dina uppgifter i en allmän handling kan den komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det. Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som bygg- och miljönämnden behandlar är du välkommen att skicka en skriftlig begäran till Salems kommun, Bygg- och miljönämnden, 144 80 Rönninge.

Elisabeth Ståhl 2014-01-09 13:49Skriv ut